Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında İnternet Sitesi Üyeliği/Mobil Uygulama Üyeliği Açık Rıza Metni

Avrasya Tüneli İşletme İnş. ve Yatırım A.Ş. (“Avrasya Tüneli” veya “Şirket”) olarak Kişisel Verilerin Korunması mevzuatı kapsamında istisnaya giren haller haricinde kişisel verilerinizin işlenmesi ve/veya aktarılması kapsamında aşağıdaki hususlara ilişkin açık rızanızı talep ediyoruz:

Kimlik ve iletişim bilgilerimin Avrasya Tüneli’nin tarafıma tanıtım ve pazarlama faaliyetlerini gerçekleştirmesi, e-bülten ve memnuniyet anketi iletmesi, kampanya düzenlenmesi ve ödül gönderilebilmesi amacıyla işlenmesine ve aynı amaçlarla danışmanlık alınan dijital pazarlama/pazarlama firmalarına, anket firmalarına ve ajanslara, yurt içinde bulunan iş ortaklarımız ve tedarikçilerimiz dâhil olmak üzere hizmetlerinden faydalandığımız ve işbirliği içerisinde olunan gerçek kişiler veya özel hukuk tüzel kişilerine, Şirket’in ve Şirket’in bağlı şirketler topluluğunun politika ve prosedürlerine uyum sağlanması amaçlarıyla Şirketimizin hakim şirketlerine, yurt içi ve yurt dışında bulunan teknoloji hizmeti sunan firmaların sistemlerine aktarılmasına rıza gösterdiğimi ve aydınlatma metni ile bilgilendirildiğimi beyan ediyorum.

Nasıl Ödeme Yapabilirim?