Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında Aydınlatma Metni

1. Veri Sorumlusunun Kimliği

Avrasya Tüneli İşletme İnş. ve Yatırım A.Ş. (“ATAŞ” veya “Şirket”) olarak, kişisel verilerinizi ve özel nitelikli kişisel verilerinizi azami özen ve hassasiyet ile işlemekteyiz. Bu çerçevede verilerinizin nasıl işlendiği ve kimlerle, hangi durumlarda paylaşılabileceği konularında sizleri bilgilendirmek istiyoruz.

2. Kişisel Verilerin Toplanması, İşlenmesi ve İşleme Amaçları

Kişisel verileriniz, Şirketimiz tarafından sunulan hizmet ya da faaliyete ilişkin olarak değişkenlik gösterebilmekle beraber Şirketimiz tarafından en iyi şekilde hizmet sunulabilmesini ve Avrasya Tüneli’nin işletme ve bakım faaliyetlerinin gerçekleştirilmesini teminen işlenebilmektedir.

 • Avrasya Tüneli’ni (“Tünel”) kullanmanız halinde; güvenliğin sağlanması amacı ile kamera kayıtları vasıtasıyla görsel veriniz ile plaka numaranız, Tünel’de bir sorun (kaza, arıza, sağlık vb.) oluşması halinde söz konusu soruna müdahale edilmesi ve sorunun çözümlenmesi amacıyla kimlik ve iletişim verileriniz, plaka numaranız, trafik sigortası, kasko ve ruhsatınızda yazan kişisel veriler ve görsel veriniz, acil durumlarda Tünel içindeki telefonu kullanmanız halinde acil durum süreçlerinin yürütülmesi amacıyla kimlik verileriniz, plaka numaranız ve sesli görüşme kayıtlarınız,
 • Tünel’den ihlalli geçiş halinde tarafınıza borç bilgilendirmesi yapılması amacıyla kimlik ve iletişim verileriniz, plaka numaranız,
 • Müşteri memnuniyetinin sağlanması ve ölçülmesi, şikâyetlerin değerlendirilmesi kapsamında kimlik ve iletişim verileriniz (iletmeniz halinde kimlik fotokopiniz), çağrı merkezimizi aramanız halinde sesli görüşme kayıtlarınız, tarafımıza iletmeniz halinde ise; HGS/OGS dökümünüz ile HGS/OGS etiket sözleşmesinden gelen verileriniz, plaka numaranız, banka hesap numarası, IBAN gibi finansal verileriniz, sağlık verileriniz, ruhsat belgesi üzerindeki kişisel verileriniz,
 • Şirketimizin internet sitesine üye olmanız halinde tarafınıza bülten iletilmesi, Tünel kullanımına ilişkin bilgi sağlanması, açık rızanızın bulunması halinde tanıtım, pazarlama, promosyon, çekiliş, hediye gönderimi, kampanya ve reklam faaliyetlerinin çeşitli kanallarla yürütülmesi ve duyurulması, Tünel Kullanıcılarına genel ve özel teklifler sunulması amacıyla kimlik ve iletişim verileriniz, sosyal medya hesabınız üzerinden Şirketimiz ile iletişime geçmeniz halinde sosyal medya hesap bilginiz, plaka numaranız, ruhsat belgesi üzerindeki kişisel verileriniz, görsel verileriniz, imza veriniz, HGS/OGS abonelik bilgisi,
 • Şirket binamızı ziyaret etmeniz halinde fiziksel ortam güvenliğinin sağlanması maksadıyla kimlik veriniz (özel nitelikli kişisel verilerden olup kimlik belgesi ve/veya ehliyet üzerinden elde edilen din bilgisi, kan grubu verisi ve görsel verileriniz), araç plakanız, kamera kayıtları vasıtasıyla görsel veriniz, internet sitemizi ziyaret etmenizden ötürü dijital ve çerez verileriniz.

Şirketimizin kanuni yükümlülüklerini yerine getirmesi, Şirketimiz faaliyetleri kapsamında hizmetlerimizin sunulması, yürütülmesi, geliştirilmesi ve taleplerin karşılanması, ilgili mevzuata ve prosedürlerimize uyum sağlanması amaçlarıyla sınırlı olarak işlenmektedir. Ayrıca Şirketimize ait fiziki arşivler ve bilişim sistemlerine nakledilerek, hem dijital ortamda hem de fiziki ortamda muhafaza altında tutulabilecektir.

3. Kişisel Verilerin Aktarılması

Kişisel verileriniz, Kanun ve sair mevzuat kapsamında ve yukarıda sayılan amaçlarla, aktarılmasını gerektiren sebebe bağlı ve bu sebeple sınırlı olmak kaydıyla; resmi kurum ve kuruluşlara (Emniyet Genel Müdürlüğü, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı vb.), PTT’ye, Tünel’in işletme ve bakım faaliyetlerinin yürütülmesi amacıyla destek aldığımız firmalara, hizmetlerinden faydalandığımız yurt içinde ve yurt dışında bulunan dijital pazarlama, danışmanlık, pazarlama, ajanslar dahil iş ortaklarımıza ve Şirketin bağlı olduğu grup şirketlerimize aktarılabilmektedir.

4. Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz yukarıda belirtilen amaçlarla, Kanun’da öngörülen temel ilkelere uygun olarak ve Kanun’un 5 inci maddesinin 2 nci fıkrasında belirtilen kanunlarda öngörülmesi, sözleşmenin ifası, hukuki yükümlülüğün yerine getirilmesi, açık rızanın bulunması, ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla Şirketimizin meşru menfaati hukuki sebeplerine dayalı olarak; otomatik veya otomatik olmayan yöntemlerle doğrudan sözlü veya yazılı olarak tarafınızdan şikayet formu, e-posta, posta, telefon, faks kanalları ile çağrı merkezi, internet sitesi ve sosyal medya hesapları üzerinden, tarafımıza yapılan başvuru veya taleplerden, ücret toplama sistemlerinden, geçiş kaydı alma sistemlerinden, kapalı devre kamera sistemlerinden, araç hurda ise aracınızın hurda kaydından ve hizmetlerinden faydalandığımız firmalardan toplanmaktadır.

5. Veri Sahibinin Hakları

Şirketimize başvurarak şahsınızla ilgili olarak,

 • Kişisel veri işlenip işlenmediğini, işlenmişse buna ilişkin bilgileri talep etme,
 • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilen aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme,
 • İşlenme şartlarının ortadan kalkması halinde silinmesini veya yok edilmesini ve aktarılmışsa aktarılan üçüncü kişilere de bildirilmesini isteme,
 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın giderilmesini talep etme

haklarına sahip olduğunuzu hatırlatmak isteriz.

Kanun kapsamında, kişisel verilerinizle ilgili başvurularınızı www.avrasyatuneli.com/kvkk linkindeki form ile aşağıda belirtilen kanallardan birini kullanarak;

Şirketimiz, Kanunu’nun 13. maddesine uygun olarak, başvuru taleplerini, talebin niteliğine göre ve en geç 30 (otuz) gün içinde sonuçlandıracaktır. İşlemin maliyet gerektirmesi halinde, Kişisel Verilerin Korunması Kurulu tarafından belirlenen tarife uygulanacaktır. Talebin reddedilmesi halinde, ret nedeni/nedenleri yazılı olarak veya elektronik ortamda gerekçelendirilecektir.

E-Bülten Üyeliği Avrasya Tüneli'yle ilgili haberleri almak için e-bültenimize kayıt olun.
Bültene Üye Ol

E-posta bültenine üye olmak için aşağıdaki bilgileri doldurunuz.

Ticari Elektronik İleti Bilgilendirme ve Onay Formu

Avrasya Tüneli İşletme İnşaat ve Yatırım Anonim Şirketi (“ATAŞ”) tarafından, pazarlama, tanıtım, reklam ve promosyon faaliyetleri kapsamında sunulan ürün ve hizmetlerin tanıtımı, yeni ürün ve hizmetler hakkında bilgi verilmesi, kampanya ve promosyonlar hakkında bilgi verilmesi veya bunların haricinde siz müşterilerimiz tarafından ilgi çekici bulunacağı düşünülen diğer bilgiler ve yenilikler hakkında sizlere ticari elektronik ileti yollamak istemekteyiz. Bu ticari elektronik iletileri almak için aşağıdaki metni doldurmanızı ve tarafımıza sizlere ticari elektronik ileti gönderebilmek için onay vermenizi rica ederiz.

Tarafınıza ATAŞ tarafından ticari elektronik ileti yollanmasına ilişkin vereceğiniz onay ihtiyari ve kendi takdirinizdedir. Elektronik ticari ileti yollanmasına onay verdiğiniz durumda da ilerleyen dönemlerde kendi takdirinizde olmak üzere herhangi bir gerekçe göstermeksizin talebiniz tarihi itibariyle ATAŞ’tan elektronik ticari ileti almayı reddedebilirsiniz. Bu kapsamda tarafınıza gönderilen iletilerdeki seçenekler üzerinden söz konusu iletilerin bazı veya tüm iletişim kanalları üzerinden iletiminin durdurulması talebinde bulunmanız üzerine ATAŞ tarafından yerine getirilecektir.

ATAŞ ilgili ticari elektronik iletileri tarafınıza iletirken Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun ve Ticari İletişim ve Ticari Elektronik İletiler Hakkında Yönetmelik de dâhil olmak ancak bununla sınırlı olmamak üzere o an yürürlükte olan tüm mevzuata uygun davranacaktır.

Avrasya Tüneli İşletme İnşaat ve Yatırım Anonim Şirketi (“ATAŞ”) tarafından, pazarlama, tanıtım, reklam ve promosyon faaliyetleri kapsamında sunulan ürün ve hizmetlerin tanıtımı, yeni ürün ve hizmetler hakkında bilgi verilmesi, kampanya ve promosyonlar hakkında bilgi verilmesi veya bunların haricinde müşteri olarak ilgimi çekebilecek diğer bilgiler ve yenilikler hakkında tarafıma, aşağıda belirtmiş olduğum iletişim kanalları aracılığı ile ticari elektronik ileti yollanmasına onay verdiğimi beyan ederim.

Kapat
Güvenlik Kodu
Bültene Üye Ol

E-posta bültenimize abone olduğunuz için teşekkür ederiz.

Nasıl Ödeme Yapabilirim?