Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında İnternet Sitesi Üyeliği/Mobil Uygulama Üyeliği Aydınlatma Metni

1. Veri Sorumlusunun Kimliği

Avrasya Tüneli İşletme İnşaat ve Yatırım A.Ş. (“Avrasya Tüneli” veya “Şirket”) olarak, kişisel verilerinizi azami özen ve hassasiyet ile işlemekteyiz. Bu çerçevede kişisel verilerinizin nasıl işlendiği ve kimlerle, hangi durumlarda paylaşılabileceği konularında sizleri bilgilendirmek istiyoruz.

2. Kişisel Toplanması, İşlenmesi ve İşleme Amaçları

Kişisel verileriniz, Şirketimiz tarafından sunulan hizmetlerimizin en iyi şekilde sunulabilmesini teminen işlenebilmektedir.

  • Kimlik, iletişim, aracınıza ait plaka numarası, aracınızın sahiplik durumu, işlem güvenliği verileriniz ile HGS sistemlerinden hangisini kullandığınıza ilişkin bilgi, Avrasya Tüneli’nin internet sitesine/mobil uygulamasına üyeliğinizin oluşturulması, tünel geçişi ve borç bilgilendirmesi yapılması,
  • Kimlik ve iletişim verileriniz tanıtım ve pazarlama faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi, tarafınıza bülten ve memnuniyet anketi iletilmesi, kampanya düzenlenmesi ve ödüllerin gönderilmesi (açık rızanızın bulunması halinde))}

Tünel’den geçişlerinizle ilgili kullanıma bağlı değişiklikler, bilgi güncellemeleri ve alternatif ödeme kanallarına ilişkin bildirimlerin yapılması

amaçlarıyla sınırlı olarak Avrasya Tüneli tarafından işlenmektedir.

3. Kişisel Verilerin Aktarılması

Kişisel verileriniz, Kanun ve sair mevzuat kapsamında ve yukarıda sayılan amaçlarla, aktarılmasını gerektiren sebebe bağlı ve bu sebeple sınırlı olmak kaydıyla; resmi kurum ve kuruluşlara, tünelin işletme ve bakım faaliyetlerini yürüten ve hizmetlerinden faydalandığımız firmalara, açık rızanız bulunması halinde yurtiçi ve yurtdışı merkezli dijital pazarlama firmaları ile danışmanlık aldığımız pazarlama firmalarına, destek aldığımız teknoloji hizmet sağlayıcılarına, anket firmaları ve ajanslar dahil hizmetlerinden faydalandığımız iş ortaklarımıza ve Şirket’in bağlı olduğu hakim şirketlerine aktarılabilmektedir.

4. Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz yukarıda belirtilen amaçlarla, Kanun’da öngörülen temel ilkelere uygun olarak ve Kanun’un 5. maddesinin 2. fıkrasında belirtilen sözleşmenin kurulması, sözleşmenin ifası, bulunması halinde açık rıza, ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla Şirketimizin meşru menfaati hukuki sebeplerine dayalı ve bu sebeplerle sınırlı olarak; otomatik veya otomatik olmayan yöntemlerle doğrudan sözlü veya yazılı olarak tarafınızdan, internet sitesi/mobil uygulama, çağrı merkezi üzerinden tarafımıza yapılan başvuru veya taleplerden toplanmaktadır.

5. Veri Sahibinin Hakları

Kanunun ilgili kişinin haklarını düzenleyen 11. maddesi kapsamındaki taleplerinizi, https://www.avrasyatuneli.com/_assets/pdf/kvkk-basvuru-formu.pdf linkindeki form ile “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ” uyarınca Avrasya Tüneli İşletme ve Bakım Binası - Barbaros Mahallesi Dr. Eyüp Aksoy Caddesi No: 9 34662 Üsküdar, İstanbul, Türkiye adresine yazılı kimlik teyidinizin yapılması sağlanarak bizzat; veya Şirketimizin avrasyatuneli@hs01.kep.tr posta adresine; veya Güvenli elektronik veya mobil imzanız ile Şirketimizin veri.sorumlusu@avrasyatuneli.com adresine veya Kimlik teyidinizin yapılması sağlanarak Kanun ve ilgili mevzuatta belirtilen diğer usuller ile tarafımıza iletebilirsiniz. Kişisel veri işleme faaliyetlerimize ilişkin ayrıntılı bilgiyi www.avrasyatuneli.com/kvkk adresinden ulaşabileceğiniz Genel Aydınlatma Metnimiz üzerinde ulaşabilirsiniz.

Nasıl Ödeme Yapabilirim?