1. TARAFLAR (“Taraflar”)

İşbu Üyelik Sözleşmesi (“Üyelik Sözleşmesi”) merkezi Barbaros Mahallesi Dr. Eyüp Aksoy Cad. No:9 Üsküdar/İstanbul adresinde bulunan AVRASYA TÜNELİ İŞLETME İNŞAAT VE YATIRIM ANONİM ŞİRKETİ (“ATAŞ”) ile diğer tarafta https://www.avrasyatuneli.com/uyelik/uye-girisi alan adlı internet sitesini kullanan (“Üye”) arasında, Üyenin ATAŞ’ın internet sitesi ve mobil uygulama üzerinden sunduğu Hizmetlerden yararlanmasına ilişkin koşulların belirlenmesi için akdedilmiştir.

ATAŞ ve Üye işbu Üyelik Sözleşmesi’nde ayrı ayrı “Taraf” ve birlikte “Taraflar” olarak anılacaktır.

2. SÖZLEŞMENİN KONUSU VE KAPSAMI

Üye, işbu Üyelik Sözleşmesi uyarınca ATAŞ tarafından yönetilen [https://www.avrasyatuneli.com/uyelik/uye-girisi] alan adlı internet sitesi üzerinden bir hesap açmak ve bu hesabı aracılığı ile

 • 'Üzerine kayıtlı olan araca ilişkin ihlalli geçiş bilgilerine erişim,',
 • 'Seçtiği iletişim kanalı üzerinde ihlalli geçiş bilgilerini edinme',
 • "İlgili izinleri vermiş olması durumunda, yürütülecek pazarlama faaliyetleri kapsamında paylaştığı bilgilerin kullanılması ile ATAŞ tarafından yapılan çeşitli kampanya ve tanıtım bilgi ve materyallerini edinme (hepsi birlikte “Hizmetler” olarak anılacaktır.) hizmetlerinden faydalanmak istemektedir. Bu kapsamda işbu Üyelik Sözleşme'nin amacı, internet sitesi veya mobil uygulama üzerinde ATAŞ veya ATAŞ’ın belirlediği iş ortağı tarafından sunulan Hizmetler'den, Üyelerin yararlanmasına ilişkin koşulların belirlenmesi ve bu doğrultuda Taraflar'ın hak ve yükümlülüklerinin tespit edilmesidir.",

3. TANIMLAR

İşbu Üyelik Sözleşmesi’nde büyük harflerle başlayan terimler aksi belirtilmediği sürece aşağıda kendilerine yüklenen anlamlarda kullanılmaktadırlar:

 • “ATAŞ” Barbaros Mahallesi Dr. Eyüp Aksoy Cad. No:9 Üsküdar/İstanbul adresinde mukim İstanbul Ticaret Sicili nezdinde 713274ticaret sicil numarası ile faaliyet gösteren Avrasya Tüneli İşletme İnşaat Ve Yatırım Anonim Şirketi’ni ifade eder.
 • "Gizlilik" İşbu Üyelik Sözleşmesi’nin 6. maddesinde düzenlenen Tarafların Sözleşme ve Site’ye ilişkin gizlilik yükümlülüklerini içerir hükümleri ifade eder.
 • “Hizmet” İşbu Üyelik Sözleşmesi Madde 2’de belirtilenler dahil ve fakat onlarla sınırlı olmamak üzere Üyeler'in işbu Üyelik Sözleşmesi’nde belirtileniş ve işlemlerini gerçekleştirmelerini sağlamak amacıyla ATAŞ tarafından ortaya konulan uygulamaları ifade eder.
 • “İnternet Sitesi” ATAŞ’a ait https://www.avrasyatuneli.com/uyelik/uye-girisi alan adına sahip internet sitesini ifade eder.
 • “KVKK” 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununu ifade eder.
 • “Üye” İşbu Üyelik Sözleşmesi ile İnternet Sitesi’nde ATAŞ tarafından sunulan hizmetlerden yararlanan gerçek ve tüzel kişileri ifade eder.
 • “Üyelik Sözleşmesi” Kullanıcıların Üye olmak için ATAŞ ile akdetmiş oldukları işbu üyelik sözleşmesini ifade eder.
 • “Üyelik Formu” Kullanıcıların Üye olabilmek için başvuru sırasında doldurdukları kişisel bilgilerini içeren formu ifade eder.

4. ÜYENİN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

4.1 Üyelik statüsünün kazanılması için, Üye olmak isteyen kullanıcının, İnternet Sitesi’nde bulunan işbu Üyelik Sözleşmesi'ni onaylayarak, burada talep edilen bilgileri doğru ve güncel bilgilerle doldurması ve Üyelik başvurusunun ATAŞ tarafından değerlendirilerek onaylanması gerekmektedir. Üyelik başvurusu esnasında ayrıca ATAŞ tarafından yönlendirilecek SMS ile aktivasyon işlemenin tamamlanması gerekmektedir. Onaylanma işleminin tamamlanması ve Üye'ye bildirilmesi ile işbu Üyelik Sözleşmesi kurulmakta, Üyelik statüsü kazanılmakta ve işbu Üyelik Sözleşmesi'nde ve İnternet Sitesi’nin ilgili yerlerinde belirtilen hak ve yükümlülükler yürürlüğe girmektedir.

4.2 İşbu Üyelik Sözleşmesi'nin Üye tarafından kabulü ile Üye, İnternet Sitesi üzerinde yer alan veya ileride yer alacak olan ATAŞ tarafından sunulan Hizmetler'e, kullanıma, içeriklere, uygulamalara, Üyeler'e ve kullanıcılara yönelik her türlü beyanı da kabul etmiş olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.

4.3 Üye, bu Sözleşmeyi onaylayarak 18 yaşından büyük olduğunu ve Türkiye Cumhuriyeti kanunları kapsamında fiil ehliyetini ortadan kaldıran herhangi bir kısıt altında olmadığını kabul, beyan ve taahhüt eder.

4.4 Üye, üyelik formunda kendisiyle ilgili olarak vermiş olduğu bilgilerin doğruluğunu onayladığını beyan, kabul ve taahhüt eder. ATAŞ, Üye tarafından kendisine iletilen bilgi ve içeriklerin doğruluğunu araştırma, bu bilgi ve içeriklerin güvenli, doğru ve hukuka uygun olduğunu taahhüt ve garanti etmekle yükümlü ve sorumlu olmadığı gibi, söz konusu bilgi ve içeriklerin yanlış veya hatalı olmasından dolayı ortaya çıkacak hiçbir zarardan da sorumlu değildir. Söz konusu Üyelik Sözleşmesi'ni doldururken doğru ve güncel bilgi sağlamayan Üye, bu sebeple doğabilecek tüm zararlardan bizzat sorumludur.

4.5 ATAŞ, Üyelik Formu’nda yer alan bilgilerin yine ATAŞ tarafından yürütülecek bilgilendirme ve pazarlama faaliyetleri kapsamında kullanılma hak ve yetkisine sahip olup işbu Üyelik Sözleşmesi’ni imzalamak ile Üye bu kapsamda ATAŞ’tan herhangi bir hak ve/veya talepte bulunmayacağını kabul ve taahhüt eder. 4.6 Üye, İnternet Sitesi üzerinde gerçekleştirdiği işlemlerde işbu Üyelik Sözleşmesi'nin hükümlerine, İnternet Sitesi'nde belirtilen tüm koşullara, yürürlükteki mevzuata ve ahlak kurallarına uygun olarak hareket edeceğini kabul ettiğini beyan eder. Üye'nin İnternet Sitesi dâhilinde yaptığı işlem ve eylemlere ilişkin hukuki ve cezai sorumluluk kendisine aittir.

4.6 Üye, İnternet Sitesi’ni aşağıda sayılan haller başta olmak üzere hukuka ve ahlaka aykırı bir şekilde kullanmayacaktır:

 • "Yanlış bilgiler veya başka bir kişinin bilgileri kullanılarak işlem yapılması, yanlış veya yanıltıcı ikametgâh adresi, elektronik posta adresi, iletişim bilgileri de dahil yanlış veya yanıltıcı kişisel veriler kullanmak suretiyle gerçek olmayan Üyelik hesapları oluşturulması ve bu hesapların Üyelik Sözleşmesi'ne veya yürürlükte mevzuata aykırı şekilde kullanılması, başka birinin yerine geçilerek ya da yanlış bir isimle İnternet Sitesi’ne üye olunması veya işlem yapılması;",
 • "Başka bir Üye'nin hesabının izinsiz kullanılması;",
 • "İnternet Sitesi’nin herhangi bir kişi adına veri tabanı, kayıt veya rehber yaratmak, kontrol etmek, güncellemek veya değiştirmek amacıyla kullanılması",
 • "Virüs veya İnternet Sitesi'ne, İnternet Sitesi'nin veri tabanına, İnternet Sitesi üzerinde yer alan herhangi bir içeriğe zarar verici herhangi başka bir teknoloji yayılması;",
 • "İnternet Sitesi'nin bütününün veya bir bölümünün bozma, değiştirme veya ters mühendislik yapma amacıyla kullanılması, İnternet Sitesi'nin teknik işleyişine zarar verecek faaliyetlerde bulunulması, İnternet Sitesi üzerinde otomatik program, robot, web crawler, örümcek, veri madenciliği (data mining) ve veri taraması (data crawling) gibi 'screen scraping' yazılımları veya sistemleri kullanılması ve bu şekilde Websitesi'nde yer alan herhangi bir içeriğin tamamının veya bir kısmının izinsiz kopyalanarak, yayınlanması veya kullanılması.",

5. ATAŞ’IN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

5.1 ATAŞ, sözleşme süresince Üye’ye sağlanan hizmeti sürekli veya geçici olarak herhangi bir neden göstermeden durdurma hakkına sahiptir ve bu durumlarda hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

5.2 ATAŞ, Üyelik Formu’nu doldururken eksik veya hatalı bilgi verdiği tespit edilen Üye’lerin üyeliklerini hiçbir bildirime gerek olmadan derhal iptal etme ve sonlandırma hakkına sahiptir.

5.3 ATAŞ, Site üzerinden reklam yapma veya reklam yapmak üzere üçüncü kişileri yetkilendirme hakkına sahiptir

6. GİZLİLİK VE KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI

6.1 Üye tarafından İnternet Sitesi’ne üye olurken ATAŞ’a sağlanan kişisel veriler, ATAŞ tarafından 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu da dahil her türlü mevzuata uygun bir şekilde işlenmekte, güvenliğinin sağlanmakta ve korunmaktadır. Bu doğrultuda ATAŞ Üye’nin kişisel verilerini [Aydınlatma Metni’nde] açıklandığı şekilde, ilgili mevzuata uygun şekilde işlemekte ve gerekli olması durumunda ilgili üçüncü kişilere aktarmaktadır. [Aydınlatma Metni] işbu Üyelik Sözleşmesi'nin ayrılmaz bir parçasıdır.

6.2 Üye, Hizmetler'den faydalanarak ve/veya bir hesap oluşturarak [Aydınlatma Metni’nde] belirlendiği şekilde kişisel verilerinin toplanmasına, kullanılmasına, aktarılmasına ve diğer şekillerde işlenmesine açık bir şekilde ve özgür iradesiyle rıza göstermektedir. Kişisel verinin kullanılması ile ilgili koşullar ve bu konudaki haklarınızla ilgili olarak daha fazla bilgi için [Aydınlatma Metni’ni] inceleyebilir ve [avrasyatuneli@hs01.kep.tr] adresine elektronik posta göndererek ya da Avrasya Tüneli çağrı merkezini arayarak haklarınızı kullanabilirsiniz.

6.3 Üye tarafından işbu Üyelik Sözleşmesi ve/veya Üyelik Formu kapsamında beyan edilen ve paylaşılmasına rıza gösterilen kişisel veriler; işbu Üyelik Sözleşmesi ile belirlenen yükümlülüklerin ifası, İnternet Sitesi’nin işletilmesi için gereken uygulamaların yürütülmesi, Üye için çeşitli avantajların sağlanıp sunulabilmesi ve [Üye'ye özel reklam, satış, pazarlama, anket, benzer amaçlı her türlü elektronik iletişim] profilleme, istatistiksel çalışmalar yapılması amacıyla ATAŞ ya da iş ortakları tarafından [Aydınlatma Metni’nde] belirlendiği şekilde toplanır, işlenir, saklanır ve 3. kişiler ile paylaşılabilir.

6.4 Üye, işbu maddede yer alan hükümler ile birlikte yürürlükteki emredici mevzuat hükümleri gereğince veya diğer kullanıcılar ve üçüncü şahısların haklarının ihlal edildiğinin iddia edilmesi durumlarında ATAŞ’ın, kendisine ait Üyelik Sözleşmesi’nde ve/veya Üyelik Formunda yer alan gizli/özel/ticari bilgileri resmi makamlara açıklamaya yetkili olacağını ve bu sebeple ATAŞ’tan her ne nam altında olursa olsun tazminat talep edemeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

6.5 Üye’den alınan kişisel veriler, sahtecilik, dolandırıcılık, İnternet Sitesi üzerinden edinilen bilgilerin kötüye kullanımı gibi mevzuat kapsamında suç teşkil edebilecek konularda çıkan uyuşmazlıklarda, yalnızca talep edilen konu ile sınırlı olmak üzere tarafların yasal haklarını kullanabilmeleri amacıyla ve sadece bu kapsam ile sınırlı olmak üzere uyuşmazlığa taraf olabilecek diğer kişiler ile paylaşılabilecektir.

6.6 Üye, kişisel verilerinin bilgilerinin ATAŞ tarafından bu şekilde kullanımına ve saklanmasına rıza gösterdiğini kabul ve beyan eder.

6.7 Üye kişisel verileri üzerinde 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu md. 11 uyarınca sahip olduğu hakları kullanma ve bu verilerinde dilediği zaman değişiklik veya güncelleme yapma hakkına sahiptir.

7. FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI

ATAŞ markası ve logosu, İnternet Sitesi ve mobil uygulamanın tasarımı, yazılımı, alan adı ve bunlara ilişkin olarak ATAŞ tarafından oluşturulan her türlü marka, tasarım, logo, ticari takdim şekli, slogan ve diğer tüm içeriğin her türlü fikri mülkiyet hakkı ile ATAŞ’ın mülkiyetindedir. Üye, ATAŞ’ın veya bağlı şirketlerinin mülkiyetine tabi fikri mülkiyet haklarını ATAŞ’ın izni olmaksızın kullanamaz, paylaşamaz, dağıtamaz, sergileyemez, çoğaltamaz ve bunlardan türemiş çalışmalar yapamaz. Üye, İnternet Sitesi’nin veya uygulamanın bütünü ya da bir kısmını başka bir ortamda DP'nin izni olmaksızın kullanamaz. Üye'nin, üçüncü kişilerin veya ATAŞ’ın fikri mülkiyet haklarını ihlal edecek şekilde davranması halinde, Üye, ATAŞ’ın ve/veya söz konusu üçüncü kişinin tüm doğrudan ve dolaylı zararları ile masraflarını tazmin etmekle yükümlüdür.

8. SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİKLERİ

ATAŞ, tamamen kendi takdirine bağlı olmak üzere, işbu Üyelik Sözleşmesi'ni ve İnternet Sitesi’nde yer alan her türlü politikayı, hüküm ve şartı uygun göreceği herhangi bir zamanda, yürürlükteki mevzuat hükümlerine aykırı olmamak kaydıyla İnternet Sitesi’nde ilan ederek tek taraflı olarak değiştirebilir. İşbu Üyelik Sözleşmesi'nin değişen hükümleri, İnternet Sitesi’nde ilan edildikleri tarihte geçerlilik kazanacak, geri kalan hükümler aynen yürürlükte kalarak hüküm ve sonuçlarını doğurmaya devam edecektir.

9. SÖZLEŞMENİN SÜRESİ VE FESİH

 • Sözleşme süresiz olarak akdedilmiş olup, ATAŞ tarafından feshedilmediği ve Üye kendi isteği ile üyeliğini sona erdirmediği müddetçe yürürlükte kalacak olup taraflar arası hüküm ve sonuçlarını doğurmaya devam edecektir.
 • Üye’nin işbu Üyelik Sözleşmesi’nin 4. Maddesinde yer alan yükümlülüklere aykırı davrandığının tespiti halinde ATAŞ’ın sözleşmeyi hiçbir ihtar keşide etmeye, hüküm almaya veya başkaca bir merasime gerek olmaksızın derhal, tek taraflı olarak fesih hakkı bulunmaktadır.
 • Yukarıda belirtilen üyeliğin ATAŞ tarafından sona erdirilmesi halleri saklı kalmak üzere, Üye üyelik statüsünü [Ayarlar Sayfası'ndan] ulaşabileceği "Üyelik İptali" butonuna basarak her zaman sonlandırabilme hakkına sahiptir.
 • Üye, üyelikten ayrılma veya üyeliğin ATAŞ tarafından sona erdirilmesi durumunda ATAŞ’tan herhangi bir hak talep etmeyeceğini kabul ve taahhüt eder

10. TEBLİGAT

 • Üye’nin üyelik formunda bildirdiği adres, bu sözleşme ile ilgili olarak yapılacak her türlü bildirim için yasal tebligat adresi kabul edilir.
 • Üye üyelik formunda belirtmiş olduğu adresinde bir değişiklik olması halinde durumu derhal üyelik sistemi üzerinden değiştirmeyi, aksi halde sistem üzerinde kayıtlı olan (eski) adrese yapılacak olan bildirimlerin geçerli olacağını kabul eder.
 • Üye, üyelik esnasında kullanmış olduğu e-posta adresine ve üyelik formunda belirtmiş olduğu cep telefonu kullanılarak yapılacak bildirimlerin aynen geçerli olduğunu kabul

11. UYGULANACAK HUKUK VE UYUŞMAZLIKLARIN HALLİ

Taraflar, işbu Üyelik Sözleşmesi’nden doğacak her türlü anlaşmazlıkta İstanbul Anadolu Mahkeme ve İcra Dairelerinin yetkili olduğunu ve sözleşmede hüküm bulunmayan hallerde Türkiye Cumhuriyeti kanunlarının uygulanacağını kabul, beyan ve taahhüt ederler.

12. DELİL SÖZLEŞMESİ

Üye, işbu Üyelik Sözleşmesi'nden doğabilecek ihtilaflarda ATAŞ’ın resmi defter ve ticari kayıtları ile ATAŞ’ın veri tabanında, sunucularında tutulan e-arşiv kayıtlarının, elektronik bilgilerin ve bilgisayar kayıtlarının, bağlayıcı, kesin ve münhasır delil teşkil edeceğini ve bu maddenin 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu'nun 193. maddesi anlamında delil sözleşmesi niteliğinde olduğunu kabul eder.

13. TADİL VE FERAGAT

Taraflar'dan birinin Üyelik Sözleşmesi'nde kendisine verilen herhangi bir hakkı kullanmaması ya da icra etmemesi, söz konusu haktan feragat ettiği anlamına gelmeyecek veya söz konusu hakkın daha sonra kullanılmasını ya da icra edilmesini engellemeyecektir.

14. YÜRÜRLÜK

14 maddeden ibaret bu Üyelik Sözleşmesi, Üye tarafından her bir hükmü okunarak ve anlaşılarak elektronik ortamda onaylanmıştır. ATAŞ’ın üyelik başvurusunu kabulü üzerine yürürlüğe girer.

Nasıl Ödeme Yapabilirim?