1. Veri Sorumlusunun Kimliği

Avrasya Tüneli İşletme İnşaat ve Yatırım A.Ş. (“Avrasya Tüneli” veya “Şirket”) olarak, kişisel verilerinizi azami özen ve hassasiyet ile işlemekteyiz. Bu çerçevede kişisel verilerinizin nasıl işlendiği ve kimlerle, hangi durumlarda paylaşılabileceği konularında sizleri bilgilendirmek istiyoruz.

2. Kişisel Toplanması, İşlenmesi ve İşleme Amaçları

Avrasya Tüneli’nin sadakat programı olan ZIP (“ZIP”) tünel kullanıcılarımıza çeşitli kategorilerde sürdürülebilir faydalar sunmayı amaçlamaktadır. Söz konusu faydaların en iyi şekilde sunulabilmesini sağlamak maksadıyla kişisel verileriniz işlenebilmektedir.

Kimlik, iletişim, tünelden geçişlerinize ait bilgiler de dahil olmak üzere müşteri işlem verileri, plaka ile tarafınızca iletilmesi halinde ruhsat belgesi üzerindeki veriler, mobil uygulama vasıtasıyla paylaşmanız halinde lokasyon ve işlem güvenliği verileriniz ile internet sitesi/mobil uygulamayı kullanma durumunuz (aktiflik durumunuz) ve çağrı merkezimizi aramanız halinde ses kaydınız;

  • ZIP programına üyeliğinizin kaydedilmesi ve aktif tutulabilmesi,
  • ZIP sadakat programına katılmanız halinde tünel geçişleriniz doğrultusunda geçiş sayısına göre kazanılacak olan fayda ve ödüllerin belirlenmesi,
  • ZIP programında hak kazandığınız ve kullanabileceğiniz fayda ve ödüllere ve hedef durumunuza ilişkin bilgilendirmelerin yapılması,
  • Müşteri ilişkileri yönetim süreçlerinin yürütülmesi,
  • Kullanıcı yönelimlerini, alışkanlıklarını veya memnuniyetlerini ölçümlemek, sadakat programı kapsamında yapının iyileştirilmesi, kampanya kurgularının ve ödüllerin düzenlenmesi için veri toplamak amacıyla anket ve araştırmalar sürecinin yürütülmesi,
  • Şirketimizin sunduğu hizmet ve ürün kalitesinin geliştirilmesi, mal ve hizmetlerinin tanıtılması ve müşteri memnuniyetine yönelik aktiviteler ile pazarlama ve analiz-raporlama çalışmalarının yürütülmesi kapsamında bilgilendirme, tanıtım, pazarlama, promosyon, çekiliş, hediye gönderimi, yarışma, kampanya ve reklam faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi, segmentasyon, genel ve özel teklifler sunulması ve bu kapsamda sizinle iletişime geçilmesi ve olası taleplerinizin önceden öngörülebilmesi maksadı analiz çalışmaları yapılması amaçları ile sınırlı olarak Avrasya Tüneli tarafından işlenebilmektedir.

3. Kişisel Verilerin Aktarılması

Kişisel verileriniz, Kanun ve sair mevzuat kapsamında ve yukarıda sayılan amaçlarla, aktarılmasını gerektiren sebebe bağlı ve bu sebeple sınırlı olmak kaydıyla; danışmanlık alınan dijital pazarlama/pazarlama firmalarına, ajanslara, çağrı merkezi hizmeti aldığımız firmalara, tarafınıza ticari elektronik ileti gönderilmesi için izin vermeniz halinde İYS A.Ş.’ye, yurt içinde bulunan iş ortaklarımız ve tedarikçilerimiz dâhil olmak üzere hizmetlerinden faydalandığımız gerçek kişiler veya özel hukuk tüzel kişilerine, Şirket’in ve Şirket’in bağlı bulunduğu şirketler topluluğu politika ve prosedürlerine uyum sağlanması amaçlarıyla Şirketimizin hakim şirketlerine, yurt içinde bulunan teknoloji hizmeti sunan firmaların sistemlerine aktarılabilecektir.

Ayrıca ZIP Sadakat Üyesi’nin cep telefonu numarası, plaka bazı fayda ve ödüllerden yararlanması için Üye İşyeri ile paylaşılabilecektir.

4. Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz yukarıda belirtilen amaçlarla, Kanun’da öngörülen temel ilkelere uygun olarak ve Kanun’un 5. maddesinin 2. fıkrasında belirtilen sözleşmenin kurulması, sözleşmenin ifası, bulunması halinde açık rıza hukuki sebeplerine dayalı ve bu sebeplerle sınırlı olarak; otomatik veya otomatik olmayan yöntemlerle doğrudan sözlü veya yazılı olarak tarafınızdan, internet sitesi/mobil uygulama ve çağrı merkezi üzerinden tarafımıza yapılan başvuru veya taleplerden toplanmaktadır.

5. Veri Sahibinin Hakları

Kanunun ilgili kişinin haklarını düzenleyen 11. maddesi kapsamındaki taleplerinizi, https://www.avrasyatuneli.com/_assets/pdf/kvkk-basvuru-formu.pdf linkindeki form ile “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ” uyarınca yazılı olarak, Avrasya Tüneli İşletme ve Bakım Binası - Barbaros Mahallesi Dr. Eyüp Aksoy Caddesi No: 9 34662 Üsküdar, İstanbul, Türkiye adresine kimlik teyidinizin yapılması sağlanarak bizzat; veya Şirketimizin avrasyatuneli@hs01.kep.tr posta adresine; veya Güvenli elektronik veya mobil imzanız ile Şirketimizin veri.sorumlusu@avrasyatuneli.com adresine veya Kimlik teyidinizin yapılması sağlanarak Kanun ve ilgili mevzuatta belirtilen diğer usuller ile tarafımıza iletebilirsiniz. Kişisel veri işleme faaliyetlerimize ilişkin ayrıntılı bilgiye https://www.avrasyatuneli.com/kvkk adresinden ulaşabileceğiniz Genel Aydınlatma Metnimiz üzerinde ulaşabilirsiniz.

Nasıl Ödeme Yapabilirim?