İşbu Sözleşme, AVRASYA TÜNELİ ZIP SADAKAT PROGRAMI ÜYELİK KOŞULLARI, Avrasya Tüneli İşletme İnşaat ve Yatırım A.Ş. (“ATAŞ” veya “Şirket”) tarafından yönetilmekte olan sadakat programının üyeleri için; kendisine sunulacak, somut ve/veya soyut fayda sağlayacak AVRASYA TÜNELİ ZIP SADAKAT PROGRAMI (“ZIP” veya “Program”) hizmetlerinden yararlanmanız durumunda tarafınız için geçerli olacak hüküm ve koşulları düzenlemektedir.

A. TANIMLAR

Avrasya Tüneli ZIP Sadakat Programı : Bu kapsamda Avrasya Tüneli mobil uygulamasını indirmek suretiyle ya da Avrasya Tüneli web sitesi üzerinden üye olan ve ZIP plakasını tanımlayan gerçek kişilere, üyeliği ve/veya Tünel’den geçiş sayısına göre, Program’a dahil olan Üye İşyerleri’nde ayrıcalıklar, indirimler, kampanyalar, hediyeler, çekilişler, duyurular ve bilgilendirme içeriğinde fayda sunan müşteri memnuniyeti odaklı sadakat programını,

Hizmetler : ATAŞ bünyesinde, ATAŞ ya da Üye İşyeri tarafından, ZIP Sadakat Üyeleri’nin yararlanmasına ilişkin olarak sunulacak olan hizmetleri,

İletişim Kanalları : Avrasya Tüneli Mobil Uygulaması, Avrasya Tüneli Web Sitesi, Üye İşyeri merkez, mağaza ve şubeleri (restoranlar, mağazalar, bayiler, oteller, spor salonları, online mağazalar, vb.), e-Posta, SMS (kısa mesaj), Posta/Gönderim, Telefon Bildirimleri, Üye İş Yeri Ekranı, Kiosk, Offline ve Online reklam mecraları vb. gibi tüm etkileşim kanallarını,

İş Ortakları: ZIP’ın ve Mobil Uygulama’nın aktif kalmasını ve sürdürülebilirliğini sağlamak amacıyla hizmet alınan firmalardır.

Mobil Uygulama/ Avrasya Tüneli Uygulaması : Üye ve ZIP Sadakat Üye’lerinin, farklı mobil işletim sistemlerindeki uygulama mağazalarından indirebilecekleri (iOS, Android, vb.), Tünel durumunun, geçiş bilgilerinin, ödeme seçeneklerinin, kampanyalarının, bunlara ilişkin içeriklerinin ve diğer bildirimlerinin yayınlanacağı, Avrasya Tüneli’nin mobil platformunu,

Somut Fayda : Üye İşyeri’nin, ZIP Sadakat Üyeleri’ne içinde bulundukları kazanım durumuna göre sağlayacağı daimi ve/veya dönemsel, finansal faydaları (indirim, hediye, ikram, vb.),

Soyut Fayda : Üye İşyeri’nin, ZIP Sadakat Üyeleri’ne içinde bulundukları kazanım durumuna göre sağlayacağı daimi ve/veya dönemsel, deneyimsel faydaları (öncelik, ön satış, özel alan/loca, vb.),

Tünel: Asya ve Avrupa yakalarını, deniz tabanının altından geçen bir karayolu ile birbirine bağlayan Avrasya Tünelini,

Üye(ler) : Talep edilen kişisel verilerini vermek ve ATAŞ’ın Mobil Uygulaması veya Web Sitesi üzerinden Üyelik Koşulları’nı kabul etmek suretiyle üye olan gerçek kişiyi,

Üyelik Bilgileri: Üye’nin ad-soyad, cep telefonu, e-posta adresi (opsiyonel), doğum tarihi (opsiyonel), T.C kimlik numarası, cinsiyeti (opsiyonel), adresi (opsiyonel), araç plakası verilerini içeren kişisel bilgileri,

Üye İşyeri (Üye İşyerleri) : Avrasya Tüneli ZIP Sadakat Programı bünyesinde, ZIP Sadakat Üyeleri’ne somut ve/veya soyut faydalar sağlamak üzere, ATAŞ ile “Sadakat Programı Üye İşyeri Sözleşmesi” imzalamış olan tüzel kişiyi (restoran, perakende satış noktası, online mağaza, otomotiv servis bayi, benzin istasyonları vb.) ve ATAŞ’ın anlaşmalı tedarikçilerini,

Web Sitesi/Ataş Web Sitesi: Tünel durumunun, geçiş bilgilerinin, ödeme seçeneklerinin, kampanyalarının, bunlara ilişkin içeriklerinin ve diğer bildirimlerinin yayınlanacağı, ATAŞ’ın web sitesini,

ZIP Rotası: ZIP Sadakat Üyesi’nin Avrasya Tüneli’nden her geçişinde ulaştığı ve Somut veya Soyut Fayda’lara hak kazanmasını sağlayan puanları,

Zıp Sadakat Üyesi(leri) : ATAŞ’ın Mobil Uygulaması veya Web Sitesi üzerinden Üyelik Koşulları’nı kabul etmek ve sonrasında “ZIP plakasını” belirtmek ve Avrasya Tüneli ZIP Sadakat Programı Üyelik Koşulları’nı kabul etmek suretiyle Avrasya Tüneli ZIP Sadakat Programı’na üye olan gerçek kişiyi

ifade etmektedir.

B. PROGRAM ÜYELİĞİ

1. Avrasya Tüneli ZIP Sadakat Üyeleri’nin, ZIP özelliklerinden, kampanya ve imkanlarından yararlanabilmeleri için; www.avrasyatuneli.com adresinden veya internete erişimi (mobil veri iletişimi) açık akıllı mobil cihazlarına “Avrasya Tüneli” uygulamasını yükleyerek, kendilerinden talep edilen Üyelik Bilgileri’ni doldurmaları ve ZIP Sadakat Programı Üyelik Koşulları ve Rıza Beyanı’nı kabul etmelerinin yanı sıra, ZIP’da kullanılacak “ZIP plaka”larını belirterek üye olmaları gerekmektedir.

2. ZIP Sadakat Üyesi, ZIP’üyeliği kapsamında kimlik, iletişim ile müşteri işlem verilerinden olan tünelden geçiş bilgisi ve Üye tarafından iletilmesi halinde ruhsat belgesi üzerindeki verilerinin, Mobil Uygulama vasıtasıyla paylaşılması halinde lokasyon ve işlem güvenliği verileri ile Web Sitesi/Mobil Uygulamayı kullanma durumunun (aktiflik durumu) ZIP’a üyeliğin kaydedilmesi ve aktif tutulabilmesi, Tünel geçişleri doğrultusunda geçiş sayısına göre kazanılacak olan faydaların belirlenmesi, ZIP’ta hak kazanılan ve kullanabilecek olan ödüllere ve hedef durumuna ilişkin bilgilendirmelerin yapılması, müşteri ilişkileri yönetim süreçlerinin yürütülmesi, kullanıcı yönelimlerini, alışkanlıklarını veya memnuniyetlerini ölçümlemek, sadakat programı kapsamında yapının iyileştirilmesi, kampanya kurgularının ve ödüllerin düzenlenmesi için anket ve araştırmalar sürecinin yürütülmesi, Avrasya Tüneli’nin sunduğu hizmet ve ürün kalitesinin geliştirilmesi ve müşteri memnuniyetine yönelik aktiviteler ve memnuniyet anketi gönderimi ile pazarlama ve analiz çalışmalarının yürütülmesi kapsamında tanıtım, pazarlama, promosyon, çekiliş, hediye gönderimi, yarışma, kampanya ve reklam faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi, segmentasyon, genel ve özel teklifler sunulması ve bu kapsamda sizinle iletişime geçilmesi ve olası taleplerin önceden öngörülebilmesi maksadı ile analiz çalışmaları yapılması amaçları ile işleneceğini ve aynı amaçlarla danışmanlık alınan dijital pazarlama/pazarlama firmalarına, anket firmalarına ve ajanslara, yurt içinde ve yurt dışında bulunan iş ortaklarımız ve tedarikçilerimiz dâhil olmak üzere hizmetlerinden faydalandığımız ve işbirliği içerisinde olunan gerçek kişiler veya özel hukuk tüzel kişilerine, Şirket’in ve Şirket’in bağlı bulunduğu [●] şirketler topluluğu politika ve prosedürlerine uyum sağlanması amaçlarıyla Şirketimizin hakim şirketlerine, yurt içi bulunan teknoloji hizmeti sunan firmaların sistemlerine aktarılabileceğini kabul eder. Ataş ZIP Sadakat Üyerleri’ne ait kişisel verileri sadece işbu Üyelik Koşullarında belirtilen amaçlarla sınırlı olarak kullanacaktır.

3. ZIP Sadakat Üyesi, ZIP’a üye olurken verdiği verilerin doğru olduğunu, bu verilerde herhangi bir değişiklik olması halinde güncelleme yapacağını, bu verilerin güncellenmemesi ya da yanlış veri verilmesi sonucu doğabilecek zararlardan ve/veya ZIP Program Üyesi’nin o güne kadar edindiği hakların sona ermesinden ATAŞ ve/veya Üye İşyerleri’nin sorumlu olmadığını, kabul ve beyan eder.

4. ZIP Program Üyeleri, ZIP Sadakat Programı kampanyalarını www.avrasyatuneli.com adresinden görebilir ancak kampanya katılım ve kampanyalar karşılığında ödül alma (kod alma), ödül için kodu kullanma vb işlemler sadece Avrasya Tüneli mobil uygulaması üzerinden yapılabilir.

5. Her ZIP Sadakat Üyesi programa sadece bir (1) adet plaka ile üye olabilir ve bir (1) plaka ZIP’a sadece bir (1) cep telefonu ile üyelik yapabilir. ZIP ile ZIP Program Üyesi’ne sunulacak olan Somut Faydalar ve Soyut Faydalar kaydedilen plakaya ait aracın Tünel’den geçiş sayısı dikkate alınarak Zıp Sadakat Üyesi’ne sunulacaktır.

6. ZIP Sadakat Üyeleri’nin kazandıkları Somut ve Soyut faydaların kullanımına ilişkin olarak; “Avrasya Tüneli ZIP” tarafından akıllı cihazlarına kısa mesajla (SMS) veya Mobil Uygulama üzerinden zaman zaman gönderilecek/gösterilecek kodları, şifre vb.lerini Mobil Uygulama’ya girmeleri ya da Üye İşyerleri’nde göstermeleri/belirtmeleri gerekir. Bu işlemlerin yapılabilmesi için, kural olarak Avrasya Tüneli mobil uygulamasının ve akıllı cihazların kablolu-kablosuz ve/veya mobil data ve/veya SMS iletişiminin açık olması gerekir.

7. ZIP Sadakat Üyesi’nin cihazından Mobil Uygulama’yı kaldırması halinde veya cihazını değiştirdiği durumlarda (ZIP Sadakat Üyesi, önceki cihazından uygulamayı kaldırmalıdır); Mobil Uygulama’nın yeni veya mevcut cihaza tekrar yüklenmesi gerekmektedir. Üyelik esnasında verilen cep telefonu ve ZIP plakası ile uygulamaya tekrar erişim sağlanabilir.

8. ZIP Sadakat Üyesi, on sekiz (18) yaşın üzerinde ve sunulan hizmetleri satın alabilecek yaşta olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.

9. ZIP Sadakat Üyeliği kaydı, herhangi bir ücret talep edilmeden gerçekleştirilir. Tüm üyeler, Mobil Uygulama kullanımı sırasında gerçekleştirdiği her türlü iletişim ve haberleşme giderlerinden sorumludur. ATAŞ tarafından bu ücretler hiçbir durumda karşılanmamaktadır.

10. ZIP Sadakat Üyeleri’ne yapılacak genel ve özel iletiler ve bildirimler, Mobil Uygulama’da yayınlandığı anda yapılmış sayılır ve geçerlilik kazanır. ZIP Sadakat Üyesi’nin cihazının mobil (data) iletişime kapalı olması veya Mobil Uygulama’nın ileti alımlarına kapalı olması veya geçici veya daimi olarak cihazını kullanmaması veya ulaşamaması sebebiyle, söz konusu bildirimleri alamaması ve bunların olumsuz sonuçları ile ilgili tüm sorumluluk ZIP Sadakat Üyesi’ne aittir.

11. ZIP Sadakat Üyeliği iptali, her zaman ve bir sebep göstermeye gerek olmaksızın, gerekli teyitlerin verilmesi halinde Avrasya Tüneli çağrı merkezi üzerinden yapılabilir. Üyelik iptali ile Program kapsamında yapılan geçişler ve/veya talep edilmemiş faydalar da iptal edilecek olup artık ZIP’a erişim sağlanamayacaktır.Ancak Mobil Uygulama kullanılarak diğer hizmetlerden faydalanmaya devam edilebilir. İleride tekrar ZIP Sadakat Üyesi olmak istenirse aynı üyelik süreci ile üyelik sıfırdan başlayacaktır. Üyelik iptali durumunda, Avrasya Tüneli ZIP Sadakat Programı’ndan kazanılan, talep edilen ve henüz kullanılmamış Soyut veya Somut Fayda ile ilgili alınan bir hak/şifre var ise bunun ilgili Üye İşyerleri’nde ilgili son kullanım tarihine kadar kullanımı yapılabilecektir.

12. ZIP Sadakat Üyeliği esnasında verilen cep telefonu numarası güncelleme işlemi ancak gerekli teyitlerin verilmesi halinde Avrasya Tüneli çağrı merkezi üzerinden yapılabilir. Gerekli güncellemelerin yapılmaması halinde telefon hattının başkasına devri nedeniyle o güne kadar edindiği hakların kullanılması ile ilgili ATAŞ ve/veya Üye İşyerleri sorumlu tutulamaz.

13. Cep telefonu numara değişikliği yapmak isteyen Zıp Sadakat Üyeleri’nin, yeni cep telefonlarına ait iletişim izinlerini çağrı merkezi veya üyelik kanalları üzerinden güncellemeleri ZIP Sadakat Üyeleri’nin kendi sorumluluğundadır.

14. Zıp Sadakat Üyeleri’nin cep telefonu numara değişikliği talebi esnasında; güncel cep telefonu verisi ile eşleşen bir başka ZIP Sadakat Üyesi bulunursa, talep sahibi olan kişiden ruhsat beyanı istenecektir. Beyan olması ve doğrulama yapılması halinde numara değişikliği yapılacaktır.

15. Halihazırda mevcut ZIP Sadakat Üyesi’nin üyelik esnasında verdiği cep telefonu numarasının, bir başka üye tarafından ZIP Sadakat Programı kapsamında kullanılmaya başlanması ve doğruluğunu Avrasya Tüneli ilgili birimlerine ispat etmesi halinde ZIP Program Üyesi, mevcut olan Zıp Sadakat Üyeliğinin ve Avrasya Tüneli ZIP Sadakat Programı’ndan kazanılan mevcut haklarının iptal edileceğini kabul eder. Bu üyelerin eski hesabına ulaşamaması durumunda, talebi üzerine yeni cep telefonu ile yeni üyelik yapması ZIP Program Üyeleri’nin kendi sorumluluğundadır.

16. Zıp Sadakat Üyeleri’nin Avrasya Tüneli üzerinden verdikleri otomatik ödeme talimat(lar)ı var ise cep telefonu numara güncellemesi ile iptal edilecektir. Tekrar talimat verilmek istenmesi halinde Mobil Uygulama’dan yeni işlem yapılması gereklidir.

17. ZIP Sadakat Üyeliği esnasında verilen ZIP plaka bilgisi ancak gerekli teyitlerin verilmesi halinde Avrasya Tüneli çağrı merkezi üzerinden yılda en fazla 2 defa değiştirilebilir. ZIP plaka değişikliği halinde, ZIP Program üyeliği devam etmekle birlikte Avrasya Tüneli ZIP ,Programı kapsamında saydırılan geçişlerden ve/veya talep edilmemiş diğer faydalar plaka değişikliği ile birlikte iptal edilmektedir. Değişiklik yapılan yeni plaka ile Program tekrar sıfırdan başlamaktadır. Ancak eğer geçmişte, önceki ZIP plakasıyla kazanılan, teslim edilmiş ve henüz kullanılmamış Soyut veya Somut Fayda ile ilgili alınan bir hak/şifre var ise bunun ilgili Üye İşyerlerinde ilgili son kullanım tarihine kadar kullanımı yapılabilecektir.

18. Zıp Sadakat Üyeleri’nin ZIP plaka değişikliği talebi esnasında; güncel ZIP plaka verisi ile eşleşen bir başka ZIP Sadakat Üyesi bulunması halinde, talep sahibi olan ZIP Sadakat Üyesi’nden ruhsat beyanı ve/veya araç kullanım hakkını gösterir ilgili belgeler istenecektir. ZIP Sadakat Üyesi programın faydalarından yararlanmaya devam edebilmek adına ruhsat beyanı sağlamayı kabul eder. Beyan olması ve doğrulama yapılması halinde ZIP plaka değişikliği yapılacaktır. Bu durumda üye, ZIP Sadakat Programından eski ZIP plakası ile kazanılan tüm haklarının iptal edileceğini ve değişiklik yapılan yeni plaka ile ZIP Sadakat Programına sıfırdan başlayacağını kabul eder.

19. Halihazırda ZIP Sadakat Üyesi’nin mevcut ZIP plaka verisinin, bir başka üye tarafından ZIP Sadakat Programı kapsamında kullanılmaya başlanması ve doğrulunu Avrasya Tüneli ilgili birimlerine ispat etmesi halinde ZIP Program Üyesi, mevcut olan Zıp Sadakat Üyeliğinin ve Avrasya Tüneli ZIP Sadakat Programı’ndan kazanılan mevcut haklarının iptal edileceğini kabul eder. Bu üyelerin eski hesabına ulaşamaması durumunda, talebi üzerine yeni ZIP plakası ile yeni üyelik yapması Zıp Sadakat Üyesi’nin kendi sorumluluğundadır.

20. ZIP Sadakat Üyesi, kendisine verilen ZIP Sadakat Üyeliğini bir başkasına kullandırmamayı, sunulan hizmetlere ilişkin bilgilerin saklanmasından sorumlu olduğunu; ayrıca cep telefonu numarasının değişmesi, hattın kapatılması veya devredilmesi halinde bu durumu Avrasya Tüneli Çağrı Merkezine bildirmeyi, ZIP plaka veya cep telefonunun, Zıp Sadakat Üyesi veya başkası tarafından kötüye kullanıldığı, ZIP Sadakat Programı’nın suistimal edildiği tespit edilirse, üyeliğe ilişkin her türlü hak ve kazanımların geri alınacağını, diğer tedbirlerin uygulanabileceğini kabul ve taahhüt eder. Gerekli bildirimin yapılmaması halinde, hattın başkasına devredilmesi nedeniyle Mobil Uygulama’da verilen kod/şifre harcanmasından ATAŞ veya diğer Üye İşyerleri sorumlu tutulamayacaktır. Zıp Sadakat Üyesi bu konuda doğabilecek ihtilaflardan ATAŞ veya diğer Üye İşyerleri’nin sorumlu olmadığını, üyelik bilgilerini başkasına vermemeyi, verdiği takdirde tüm sorumluluğun kendisinde olduğunu ve kazanmış olduğu tüm haklarını kaybedeceğini kabul eder. ZIP Sadakat Üyesi, cep telefonunun kaybolması, çalınması halinde, bu durumu çağrı merkezine bildirecektir. Bildirim yapılıncaya kadar doğabilecek her türlü zarardan üye sorumludur. Bildirim üzerine, Şirket, ZIP Sadakat Üyeliği’ni askıya alacak veya pasif hale getirecektir.

21. Kampanya ortaklığı yapılacak Üye İşyerleri’ne ATAŞ karar verir ve her zaman değişiklik yapabilir.

22. ZIP Sadakat Üyeliği ve buna ilişkin hak ve yükümlülükler kişiye özeldir, vefat hali dahil olmak üzere herhangi bir şekilde başkasına devredilemez. ZIP kapsamında kazanılan Somut Fayda ile Soyut Faydalar üçüncü kişilere kullandırılamaz, devredilemez, para ile satılamaz ve karşılığında nakit para talep edilemez.

C. ÖDÜL KAZANIM VE KULLANIMI

23. ZIP Sadakat Programı kapsamında ZIP Sadakat Üyeleri, Avrasya Tüneli’ndeki geçiş zamanı, geçiş yönü ve geçiş sıklığına bağlı olarak verilecek koşullara göre yapılan kampanyalar, çekilişler, eğlenceli oyunlar ile Somut veya Soyut Faydalar kazanacaktır. Bu kapsamda ZIP Sadakat Üyesinin herhangi bir ihlalli geçişi var ise ödül kullanımı için ihlalli geçişine dair ödemesinin yapılması beklenir, aksi halde ödül kullanımı olamayacaktır. ZIP Sadakat Üyesi’nin kazandığı Somut Fayda veya Soyut Faydalar Mobil Uygulama’da belirtilen süreler dışında devredilemeyecek, kullanılamayacaktır.

24. Ödül kazanım katsayısı, miktarı, koşulları ve geçerli olduğu süre ATAŞ tarafından belirlenmekte olup, farklı Avrasya Tünel geçişleri için farklı katsayıda veya miktarda ödül kazanılabileceği gibi, hiç ödül kazanımı gerçekleşmeyen geçişler de olabilir. Ödül kazanımı, üye bazında farklılık gösterebilir.

25. Avrasya Tüneli geçişlerinde yaşanacak aksaklıklar sebebiyle ve/veya ücretlendirme ve geçiş sistemlerinden kaynaklanabilecek arızalar sebebiyle ZIP Sadakat Üyesi’nin ihlalli geçişi olmadığının sonradan anlaşılması halinde ve dolayısıyla o ay Somut Fayda ve/veya Soyut Faydalar’dan faydalanılamaması ile sistemin üzerinde çalıştığı elektronik alt yapıdaki arızalar nedeniyle geç veya yanlış iletilen duyurulardan, ZIP Rotası, Somut Fayda ve/veya Soyut Faydalar, çeşitli avantajlar, fırsatlar, indirimler gibi imkanların ZIP Sadakat Üyesi’ne sağlanamamasından dolayı oluşabilecek ihtilaflardan ve Program kapsamındaki diğer kampanyalardaki hatalardan Üye İşyeri ve/veya ATAŞ hiç bir şekilde sorumlu tutulmayacaktır. Bu maddedeki koşullar devreye alınacak diğer programlar için de geçerli olacaktır.

26. ZIP Sadakat Üyeleri, kendilerine sağlanacak her türlü Soyut Fayda ya da Somut Faydayı hiçbir şekilde paraya dönüştüremez, satamaz ve devredemezler. Böyle bir durumun tespitinde, ATAŞ tarafından sağlanan fayda derhal iptal edilecek ve dilerse ZIP Sadakat Üyeliği derhal askıya alınabilecek ya da feshedebilecektir.

27. Ödül kazanım koşulları ile ilgili Mobil Uygulama veya ZIP Sadakat Üyesi’nin seçmiş olduğu ticari elektronik ileti kanalı üzerinden bilgi sağlanacaktır

28. Kazanılan ödüller Mobil Uygulama üzerinden takip edilebilir.

29. ZIP Sadakat Programı kapsamında ZIP Sadakat Üyeleri, Üye İşyeri üzerinden kendilerine sunulan Somut ve Soyut faydalardan, Mobil Uygulama üzerinden iletilen kampanya şifrelerini Üye İşyeri’nin web ve/veya kasa ortamında ibraz ederek yararlanabilirler. Ayrıca ZIP Sadakat Üyesi’nin cep telefonu numarası ve/veta plaka bilgisi bazı Soyut Fayda ve Somut Faydalar’dan yararlanması için Üye İşyeri ile paylaşılabilecektir. ZIP Sadakat Üyeleri ile Üye İşyerleri’nin ZIP Sadakat Programı dışında kalan kurabilecekleri hizmet ilişkisinden ATAŞ sorumlu olmayacaktır.

30. ZIP Sadakat Programı kampanya, faydaları ve söz konusu kampanya ve faydalardan yararlanma şartları, her Üye İşyeri’nde farklı olabilir ve/veya değişebilir.

31. ZIP Sadakat Üyeleri’nin hesabı, hesabın kötüye kullanımı, ticari amaçlı kullanımı sebepleriyle incelenmesi için askıya alınabilir. ZIP Sadakat Üyeleri, kazandıkları hediye kodunu başkasına vermemeyi, kullandırmamayı, bunların saklanmasından sorumlu olduğunu; ayrıca cep telefonunun, üye veya başkası tarafından kötüye kullanıldığı, ZIP Sadakat Programı’nın suistimal edildiği tespit edilirse, üyeliğe ilişkin her türlü hak ve kazanımların geri alınacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

32. Akıllı cihazın çalınması kaybolması halinde elde edilen hakların bir başkası tarafından kullanılmasından ATAŞ ve/veya Üye İşyerleri sorumlu tutulamaz.

33. ZIP Sadakat Üyelerine sunulan Somut Fayda ve Soyut Faydaların geçerli olduğu ürün türü, miktarı, cinsi ve geçerlilik süreleri ATAŞ tarafından belirlenir ve bu imkanlar ancak geçerlilik süresi içinde belirtilen kampanya şartları dahilinde kullanılabilir. Kampanya şartları, Mobil Uygulama, e-posta, SMS veya diğer iletişim kanalları ile belirtilebilir. Kampanya şartları ATAŞ tarafından, önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir veya tamamen iptal edilebilir.

34. İşbu ZIP Sadakat Programı Kullanım Koşulları, ZIP Sadakat Üyesinin üyeliğinden itibaren süresiz olarak yürürlüğe girer.

35. ZIP’ın ve Mobil Uygulama’nın, Mobil Uygulama’da yer alan logo, marka, isim ve diğer unsurların fikri ve sınai mülkiyet/telif hakları ya da kullanma lisans hakları vb. yalnızca ATAŞ’a aittir. Mobil Uygulama ile ilgili tüm hizmetler ATAŞ tarafından yetkilendirilen İş Ortakları tarafından sağlanmaktadır.ZIP Sadakat Üyesi, ATAŞ’ın önceden alınmış yazılı izni bulunmaksınız bunları kullanamaz. Aynı şekilde, Mobil Uygulama’da yer alabilecek olan Üye İşyerleri’ne ait logo, marka, isim ve diğer unsurların fikri ve sınai mülkiyet/telif hakları ya da kullanma lisans hakları yalnızca Üye İşyerleri’ne aittir. ZIP Sadakat Üyesi’nin bu hakları ilgili taraflardan yazılı izin almaksızın kullanması durumunda ATAŞ’ın hiçbir sorumluluğu doğmayacaktır.

36. ATAŞ, işbu Üyelik Koşulları’nın şartlarında ve ZIP Sadakat Programı’nda yapacağı tüm değişiklik haklarını saklı tutar. Ayrıca, ZIP Sadakat Programı’nı herhangi bir zamanda teknik nedenler, güvenlik vb. sebeplerle ön bildirim koşulu olmaksızın geçici bir süre askıya alabilir veya tamamen durdurabilir.

37. İşbu Üyelik Koşulları’nda doğabilecek olan tüm uyuşmazlıkların çözümünde İstanbul Anadolu Adalet Sarayı Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

38. ZIP Sadakat Üyeleri “ZIP Sadakat Programı Kullanım Koşulları”nın tamamını okuduğunu, anladığını ve onayladığını beyan eder.

Nasıl Ödeme Yapabilirim?