TOPLAM YATIRIM 1. ÖZKAYNAK 2. KREDİLER
1 milyar 245 milyon 121 bin 188 ABD Doları 285 milyon 121 bin 188 ABD Doları 960 milyon ABD Doları*

*18 yıllık vadesi ile Türkiye’de bugüne kadar gerçekleştirilen Yap-İşlet-Devret Altyapı Projeleri arasında en uzun vadeye sahip kredi paketi

Doğrudan Krediler

Avrupa Yatırım Bankası

Avrupa Yatırım Bankası

Avrupa Yatırım Bankası, Avrupa Birliği’nin finans kurumudur ve AB hedeflerinin gerçekleşmesine yardımcı olacak yatırımların finanse edilmesi amacıyla kurulmuştur. Avrupa Yatırım Bankası'nın öncelikli hedefi, Avrupa Birliği'nin dengeli gelişimine katkıda bulunmaktır. Bunun yanı sıra, Trans-Avrupa ulaşım ve telekomünikasyon ağlarının geliştirilmesine, çevrenin korunmasına, enerji kaynaklarının sürdürülebilirliğinin sağlanmasına ve Avrupa sanayinin ve KOBİ'lerinin uluslararası düzeyde rekabet gücünün arttırılmasına yönelik finansman kredisinin sağlanması, Avrupa Yatırım Bankası'nın temel görevini oluşturmaktadır.

Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası

Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası

Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası enerjide bağımlılığın ortadan kaldırılması, özel sektörün altyapıya dâhil edilmesi ve Türk ekonomisinin dayanak noktası olan küçük ve orta büyüklükteki işletmelerin (KOBİ’lerin) finansmana erişmelerinin kolaylaştırılmasına yardımcı olmayı amaçlamaktadır.

Kore Eximbank

Kore Eximbank

Kore İhracat-İthalat Bankası yurt dışında yatırım yapan Kore işletmelerini desteklemek için kapsamlı ihracat kredileri ve garanti programları sağlamaktadır. 1976 yılında kuruluşundan bu yana, Kore’nin ihracata dayalı ekonomisini ve yabancı ülkelerle ekonomik iş birliğini desteklemektedir.

Kore İhracat Sigortası Kurumları Teminatlı Krediler

Garantörler

Kore Ticaret Sigorta Kuruluşu

Kore Ticaret Sigorta Kuruluşu

Kore Ticaret Sigorta Şirketi (K-Sure), küresel ticareti kolaylaştırmak amacıyla ihracat ve ithalat sigorta programlarını yürütmek için 1992 yılında Kore hükümeti tarafından kurulmuştur. K-sure genel ticaret ile ilgili kapsamlı bir finansal desteği sağlamak, ihracatçı ve ithalatçılar için gelirlerin ödenmemesi riskini kapsamak üzerine hizmet vermektedir.

Kore Eximbank

Kore Eximbank

Kore İhracat-İthalat Bankası yurtdışında yatırım yapan Kore işletmelerini desteklemek için kapsamlı ihracat kredileri ve garanti programları sağlamaktadır. 1976 yılındaki kuruluşundan bu yana, Kore’nin ihracata dayalı ekonomisini ve yabancı ülkelerle ekonomik iş birliğini desteklemektedir.

Kreditörler

Sumitomo Mitsui Banking Corporation

Sumitomo Mitsui Banking Corporation

SMBC yurtdışında yatırım yapan firmalara ülke kredisi ve yapılandırılmış dış ticaret finansmanı sağlanması konusunda destek vermektedir. Bu kapsamda ayrıca, Türkiye'de faaliyet gösteren veya yatırım yapmayı planlayan Japon şirketlerine ihtiyaç duyabilecekleri bankacılık hizmetlerinin sunulması amaçlanmaktadır.

Standard Chartered Bank

Standard Chartered Bank

Standard Chartered Bank’ın temel stratejisi, Asya, Afrika ve Ortadoğu’daki müşterilerinin sınır ötesi işlemlerine aracılık etmektir. İngiliz hükümetinin özel sektör destekli ekonomik kalkınma hedefi kapsamında KOBİ'ler başta olmak üzere özel sektöre finansman kolaylıklarının sağlanması; ihracatın desteklenmesi; yabancı pazarlardaki faaliyetleri artırılması öncelikleri arasındadır.

Mizuho Bank

Mizuho Bank

Japonya’da ikinci en büyük finansal hizmetleri şirketi Mizuho Financial Group’un çekirdek perakende bankacılık birimidir. Büyük ölçekli yerel firmalara ve global şirketlere finansal ve kurumsal stratejik çözümler sağlamaktadır.

Türk Bankalarınca Garanti Edilen Krediler

Garantörler

Yapı ve Kredi Bankası

Avrupa Yatırım Bankası

Yapı Kredi güçlü proje finansman deneyimiyle Türkiye’de uzun vadeli finansman konusunda öncü bankalardan biridir. Müşterilerine sunduğu çözümlerle proje finansman alanında kapsamlı hizmet sunmaktadır. Yapı Kredi Proje Finansmanı Enerji, Gayrimenkul, Altyapı ve Satınalma Finansmanı alanlarında uzmanlaşmış bir ekibe sahiptir. 2012 itibariyle portföyünde yer alan yaklaşık 200 proje için toplam 6 milyar USD’lik finansman sağlamıştır.

Türkiye İş Bankası

Türkiye İş Bankası

Gerek mevcut işletmelerin tevsi yatırımlarını, gerekse tamamen yeni hayata geçirilecek projeleri orta ve uzun vadeli nakdi ve/veya gayrinakdi krediler vermek suretiyle destekler. Türkiye’de gerçekleştirilen pek çok projede (tevsi yatırımların yanı sıra işletme hakkı devri, yap-işlet-devret, yap-işlet modelleriyle gerçekleştirilenler dâhil) yer almaktadır.

Garanti Bankası

Garanti Bankası

1946 yılında Ankara'da kurulan Garanti Bankası, 30 Eylül 2013 tarihi itibarıyla 106 milyar ABD Doları’nı aşan konsolide aktif büyüklüğü ile Türkiye'nin en büyük ikinci özel bankası konumundadır. Enerji, gayrimenkul, altyapı yatırımları ve satın alım finansmanı alanlarında Türkiye'nin önemli yatırımlarına finansman sağlamaktadır.

Nasıl Ödeme Yapabilirim?