2016
 • Projenin tamamlanması ve hizmete açılması
 • Tünelden araç ile ilk geçişin gerçekleşmesi
2015
 • TBM tünel kazısının tamamlanması
 • NATM kara tünelleri kazısının tamamlanması
2014
 • En derin kota ulaşma (deniz tabanının 106 metre altı)
 • İkinci sismik contanın montajı
 • İlk sismik contanın montajı
 • TBM’nin kazı başlangıcı
2013
 • TBM’nin sahaya gelişi
 • TBM Kabul Töreni
 • Finansal kapanış
 • Uygulama sözleşmesi başlangıcı
2012
 • Finansman anlaşmalarının imzalanması
 • YM SK Adi Ortaklığı’nın kurulması
2011
 • İş Başlatma Töreni
 • Uygulama sözleşmesinin imzalanması
2008
 • Projenin ihalesi
2005
 • NIPPON KOEI tarafından gerçekleştirilen fizibilite çalışmaları

Nasıl Ödeme Yapabilirim?